siillisticker.wordpress.com
Ansvar kan inte förhandlas bort i politiken!
Förfaller som politiker oavsett nivå, vare sig EU eller på hemmaplan, kan tänka sig förhandla om vad som helst. Utsläppsrättigheter har vi hört till leda, att köpa sig fri från miljöförstörelser. N…