siillisticker.wordpress.com
Fler taggiga behövs…
Egentligen är vi ganska mjuka och vänligt medmänskliga, men när det behövs då sticker vi… till! Detta är en ny berättelse där människors engagemang under tio år har visat att regeringen måste…