sibeliuslukio.com
Sibisläisiä Millennium Youth Prize -työpajassa
Fysiikan opettaja Jarkko Sievi opiskelijoineen vieraili perjantaina 7.2. Millennium Youth Prize – työpajassa. Mitä tulevaisuuden haasteita nuoret saivat ratkottavikseen?