sibeliuslukio.com
Kokeellisia töitä fysiikassa 
Fysiikan opetuksen eräänä tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi on tärkeää, että opiskelija osaa käsitellä, tulki…