sibeliuslukio.com
Tunteet tarttuvat työpaikalla – tunnetutkija Mikko Salmisen vierailu Sibiksessä
Psykologian ja filosofian opiskelijat kerääntyivät yhdessä luokkaan 35 kuuntelemaan vastaväitelleen tutkijan esittelemiä mielenkiintoisia tutkimusasetelmia ja –tuloksia tunteista.