sibeliuslukio.com
”Jazz has always been a global language” – matkareportaasi muku5 kurssin Lontoon matkalta
Marraskuun lopussa muku5 / All that Jazz -kurssin 12 opiskelijaa, opinnonohjaaja Minna Juntunen sekä allekirjoittanut pääsivät tutustumaan Brexit-prosessissaan kärvistelevän ”JuuKein” p…