sibeliuslukio.com
Abitti koekäytössä
Sibelius-lukiossa tehtiin tällä koeviikolla historiaa. Lehtori Seppo Nyyssösen filosofia 2 -kurssin opiskelijat tekivät nimittäin ensimmäisinä kokeensa Abitti-järjestelmällä.