sibeliuslukio.com
Sinfoniaorkesterin vuosi 2014–2015
Sinfiksen intendentin, kieltenopettaja Juha Salon katsaus sinfoniaorkesterin lukuvuoteen.