sibeliuslukio.com
YO!
Kevään ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät jo helmikuun alkupuolella äidinkielen ja kirjallisuuden tekstitaidon kokeella ja kielten kuunteluilla. Tänään alkoi kirjallisten kokeiden ankara taival, …