sibeliuslukio.com
Voittokahvit
Tami Pohjolan Kuopion viulukilpailun voittoa juhlittiin kakkukahvein rehtorin kansliassa.