shuddhashar.com
Sosial og politisk diskriminering i Norge | Rut Nicolaysen - শুদ্ধস্বর
Med et stadig individualiserende samfunn hvor kollektivet gjennomsyres av ignoranse er diskriminering fremdeles et komplekst, aktuelt og viktig tema i Norge. For selv i et land med en unik mosaikk av folkeslag og ulike kulturer har de fleste enkeltindivider sin egen ide om hva som er komfort, og kan føle det som ukomfortabelt når deRead More