shuddhashar.com
Smugler eller grenselos | Kristina Quintano - শুদ্ধস্বর
De aller fleste fluktruter starter med et valg – å flykte. Et enkeltmenneske eller en familie vurderer det, av ulike grunner, som umulig å oppholde seg der de er, og velger å forlate stedet de befinner seg på. Noen ganger tas dette valget som enRead More