shrouro.com
قداسةالبطريرك السرياني يُكرم “رسولاً للسلام”
ܒܣܝܩܘܡ 6 ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ 2019܆ ܒܦܘܪܣܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗ ܫܠܝܚܝܬܐ ܠܓܘܐܬܝܡܐܠܐ܆ ܐܩܝܡ ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܒܓܘܐܬܝܡܐܠܐ ܡܝܩܪܐ ܐܠܕܪ ܣܘܬܫܝܬܝ ܚܓܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܡܝܩܪܘ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܟܕ ܩܪܐ ܠܗ “ܐܝܙܓ…