shrouro.com
قداسةالبطريرك السرياني يلتقي فخامة رئيس غواتيمالا جيمي موراليس
ܒܣܝܩܘܡ 6 ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ 2019܆ ܣܥܪ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܠܪܝܫܢܐ ܕܓܘܐܬܝܡܐܠܐ ܡܝܩܪܐ ܓܝܡܝ ܡܘܪܐܠܝܣ ܒܒܝܬ ܡܩܡܐ ܕܝܠܗ ܒܩܘܨܪܐ ܕܥܡܐ ܒܡܕܝܢܬ ܓܘܐܬܝܡܐܠܐ. ܐܘܕܝ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܪܝܫܢܐ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܚܘܝ ܟܕ ܐ…