shrouro.com
قداسةالبطريرك السرياني يستقبل وفداً برلمانباً من الهند
ܒܣܝܩܘܡ 10 ܐܝܠܘܠ 2019܆ ܩܒܠ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܠܡܝܩܪܘܬܗܘܢ ܕܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܐܢ ܕܗܢܕܘ ܒܝܢܘܝ ܘܝܣܡܐܢ܆ ܘܗܕܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܪܐܓܘ܆ ܘܢܛܪ ܐܪ̈ܙܐ ܕAITUC ܟܐܦܝܬܐ ܪܐܓܐܢ܆ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝ…