shqipnews.al
Një portreti i shkëlqyer i Gjergj Gjon Kastriotit, realizuar nga Irfan Grajçevci - ShqipNews
Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, gjatë jetës së tij të lavdishme dhe karrierës së shkëlqyer ushtarake, gëzonte këto tituj dhe mbante këto pozicione të larta drejtuese, të cilat po i paraqes në rend kronologjik: 1▪️Princ, që në lindje(1405), 2▪️Kalorës Timarli Spahi në Vilajetin e Dhimitër Jonimës(1425), 3▪️Subash i kazasë së Krujës(1437), 4▪️Sanxhakbej i Nikopolit(sot, Plovdiv) në Bullgari(1438), 5▪️Zot …