shoops.wordpress.com
Born To Blues: i skogen
Takk til aggregatet som ikkje verka og sørga for null lyssetting. Betre lykke neste gong.