shonery.rs
Mirko Pladunjala 13 – Izgubljeni prtljag i svemirski brodovi
Martin je završio čitanje prvog dela dosijea nesrećnog Mirka. Nisu mu zbog toga drhtale ruke niti klecala kolena. Zapravo, to što je odbijao da se pomeri sa kreveta nikako nije imalo veze sa ovih p…