shonery.rs
Feminizam, porodica, juče, danas, sutra…
Feminizam je ženama(ali i porodici) naneo ogromnu štetu. Pre nego što me spalite zbog ovih reči, mogu li da pokušam da obrazložim? Pre svega, smatram da žene treba da se bore za svoja prava i da ni…