shonery.rs
Zemlja blagostanja
Nedavno sam od jednog inostranog internet portala (da, tačno je, radim i kao strani plaćenik) dobio zadatak da napišem tekst o mojoj zemlji. Poenta je bila da tekst napišem iz ugla običnog građanin…