shonery.rs
Pravilna komunikacija
U početku beše Reč… I to beše dobro… Sve nevolje su počele kad je posle te prve reči došla sledeća, pa još jedna i tako u nedogled. Budite sigurni da prva rečenica koju je jedan humanoi…