shonery.rs
Podela teritorije
U prostoriji bez prozora osvetljenoj sa nekoliko golih sijalica, dvadesetak mračnih muškaraca sedelo je na stolicama poređanih u krug. Ustao je muškarac impozantne građe, pogledom crnih očiju preša…