shonery.rs
Mirko Pladunjala 11 – Zorica, grudi(opet) i klasika
I dalje se družimo sa Mirkom Pladunjalom i njegovom knjigom koja će možda staviti tačku na svemir i sve što obitava u istom. Za slučaj da ne znate, za ovu priču smo zaslužni Sofia i ja. Ako ste tek…