shonery.rs
Menadžer
Mile “četr’es posto” sedeo je, ili bi bolje bilo reći ležao, u fotelji za ogromnim crnim stolom od punog drveta. Ćevapoliki prsti jedne ruke držali su kristalnu čašicu sa dunjevačom, a u drug…