shonery.rs
Kućni ljubimac
Poslednjih meseci, u našoj kući je aktuelna samo jedna tema. Nabavka kućnog ljubimca. Sin naslednik ne prestaje da nas pritiska pitanjem kada ćemo mu nabaviti psa ili mačku. Koliko sam obavešten, i…