shonery.rs
Mister No
Vreme je da se vratim herojima detinjstva. Prvi u toj plejadi, kao što znate, bio je Zagor. Pored njega, Ĩitao sam sve dostupne stripove, uglavnom Bonelijeva izdanja(Kit Teler, Komandant Mark, Mar…