shonery.rs
Mirko Pladunjala 16 – pljeska, papir i nesvestica
„Ne trebaju mi nikakvi senzori da mi kažu da ovo mesto nije bezbedno za ljude“, rekao je Martin, nameštajući šajkaču. Džejn je kimala glavom. Obično bi je Martinove izjave trenutno dovodile do belo…