shonery.rs
Mobilni telefon i javnost
„E, draga moja. Moram da ti ispričam šta mi se desilo… Ne… Nećeš nikad pogoditi… Jeste, bila sam sa Nikolom sinoć… hahaha… “ *** „Pazi, brate… On će meni da sam cava… Ugazio sam ga…“ *** „… i …