shirathachaos.wordpress.com
ירח מיותר, אורות צבעוניים בישרו/ ישראל שולדרמן
מתוך "ירח הסתבך בענפי עץ", כרמל, 2005 בשירו מערב ישראל שולדרמן בין חול לקודש, בין ביטחון לנחיר, תכולת תיק לכחול השמים, המלכה ש"שואלת לאן פניה" לבין אישה במועדון חשפנים.…