shipwrecklog.com
Da Pu Jiang
On April 6, the 97 meter long cargo vessel Da Pu Jiang sank off Zhejiang Province, China. The cargo vessel was headed for Wufu from Caofeidian when it sank in waters near Ningbo, China. Authorities…