shipwrecklog.com
Bao Jiang 88
On March 1, the 96 meter long bulk carrier Bao Jiang 88 capsized and sank on the Yangze River near Shanghai, China. The Bao Jiang 88 was en route to Nanjing with 4600 tons of iron ore from Ningbo w…