shibsazan.com
ساخت اجرا و نصب خرپا
ساخت اجرا و نصب خرپا گروه شیب سازان با تیم مجرب نصاب خود در کنار شماست تا انواع خرپا را به بهترین نحو برای شما اجرا و نصب نماید.021563904030912234435909392344359خرپاها از کارآمدترین و رایج‌ترین فرم‌های سازه‌ای هستند که در انواع ساختمانها به کار می روند. ساختمانهای خرپایی، در مقابل