sheedvash.ca
ده دلیل احتمالی برای نداشتن تمایل برای رابطه ی جنسی
شاید برخی از این دلایل را بشناسید و شاید برخی از آن ها نیز شما را متعجب کنند این دلایل ممکن است بر همسرتان تاثیر منفی داشته باشد: قند خون بالا مردانی که میزان قند خون شان بالا است، بیش از مردان دیگ…