sheedvash.ca
زوجی که ۳۰۰۰۰۰$ پرداخت کرده اند تا شبیه باربی و کن شوند
«ما می خواهیم باقی عمرمان را با همدیگر و با شکل عروسک های مورد علاقه مان سپری کنیم.» بر اساس گزارش Daily Mail این زوج پاریسی، ۳۰۰۰۰۰ دلار خرج کرده اند تا بتوانند به شکل عروسک های باربی و کن درآیند.…