shayarinetworks.wordpress.com
Ek baar kabhi yunhi | Hadh |
Source: Ek baar kabhi yunhi | Hadh |