sharonraz.wordpress.com
האם מונחת חרב על צוואר קולנוע היכל?
ייתכן ויש אינטרסנטים מעטים הרוצים להרוס את קולנוע היכל. אנחנו לא ניתן להם. זהו בית הקולנוע הוותיק האחרון שנשאר בעיר. הוא נבנה באמצע שנות השלושים של המאה העשרים על ידי מועצת הפועלים ופעל משנות הארבע…