sharonraz.wordpress.com
שילוט נעלם – מרכז
ממשיכים ועכשיו עם מרכז הארץ בחתך רוחב נוסף. בשיטוטי הרבים, הלחוצים בזמן בדרך כלל, הספקתי לצלם חוץ ממבנים נטושים וותיקים גם קצת שילוט. ירושלים, צילום: שרון רז, אתר "אדריכלות נעלמת"…