sharonraz.wordpress.com
מרצפות אותנטיות מרהיבות
מרצפות, אריחים, ריצפה, טרצו, ריבועים. הכל ישן, ותיק, אותנטי, שרידים מקוריים מפתח תקווה של פעם. במשך כמה חודשים בקיץ של שנת 2007 שכבר נמוגה לה בינתיים, עבדתי עם מחלקת השימור של מינהל התרבות של עיריי…