shanemurphyband.ca
Dakota Tavern Toronto
Shane Murphy playing the Dakota Tavern ! Nov 14th & 15th Showtime 22:30