shamgarcpa.co.il
אילו הוצאות מוגדרות ככיבוד קל?
אילו הוצאות מוגדרות ככיבוד קל? הכירו את הנהלים והחידושים בנושא.על פי תקנות מס הכנסה המשויכות לקטגוריה הוצאות מסוימות, בעלי עסקים וחברות יכולים לנכות במס 80% מן ההוצאות אשר יועדו לכיבוד קל כגון: שתייה קרה/ חמה, עוגיות וכיו"ב. בעקבות פניות רבות שהתקבלו לאחרונה וביניהן פניה של משרד הבריאות, סעיף הגדרת