shalev.online
מלחמת יש ברירה קלאסית
רציתי לפתוח בשלום, אבל אין שלום. חשבתי על הפסקת אש, אבל גם זה הפך למילה גסה, אז אולי אפתח באהלן? לא, עוד יחשדו שאני אוהב חמאסניקים… אולי פשוט אתחיל. על הקרקע לוחמים מחרפים את נפשם בשליחות הממ…