shalev.online
?יחסינו לאן
מזה עשורים מספר שאני מנהל מערכת יחסים מאוד מורכבת עם אחת, בת 66. מאז שאני מכיר את עצמי אנחנו ביחד, עם הפסקות פה ושם, אבל תמיד היא בליבי. בתחילה, כל חיי היו מרוכזים באיזור הזה שבשיפולי בטנה. משולש צ…