shahrvand.com
جشن نخستین سالروز تاسیس گروه نمایشنامه خوانی دنیا در کلن/ جواد طالعی - شهروند
سوفوکل تا کامو، از یونان تا روسیه و از قرن پنجم پیش از میلاد تا قرن بیست و یکم میلادی، سفری چنان دراز در تاریخ و جغرافیای تئاتر جهان