shahrvand.com
یک جایزه عمده ادبی دیگر برای پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس - شهروند
آقای بوچانی روز دوشنبه ۲۱ مرداد برنده این جایزه ۲۵ هزار دلاری شد. این نخستین بار نیست که این پناهجوی کنشگر و نویسنده برنده جایزه می‌شود، هرچند ه