shahrvand.com
آیا ماری جوانا ضد درد است؟/دکتر خسرو نیستانی - شهروند
خانم پارتیکا 20 سال قبل یک تصادف اتوموبیل بسیار سخت داشته و از ناحیه گردن سخت صدمه دیده است و در تمام این 20 سال از درد