shahrvand.com
کوک، کوله و کول/ حسین افصحی - شهروند
نمایش "کوک، کوله و کول" نوشته،کارگردانی و بازی "شعله پاکروان" فقط یک نمایش نیست، سفری به دیار داغداران جمهوری اسلامی ست.