shahrvand.com
رضا علامه‌زاده: محیط روشنفکری ما اشتباهات فراوانی داشت/فرهنگ قویمی - شهروند
رادیو فردا: در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، رویدادی که در چهار دهه گذشته زندگی ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار داده است، در قالب چهل