shahrvand.com
گفت و گوی شهروند با نعیم جبلی/بهرنگ رهبری - شهروند
کاری که من دوست داشتم در این اجرا رخ دهد، ایجاد یک موقعیت بی مکانی، بی زمانی است برای نشان دادن اینکه این موضوع مختص یک جا