shahrvand.com
تنوع قومی در تورنتو به مثابه ثروتی برای هنرهای خلاق - شهروند
شهروند: سهیل پارسا کارگردان، بازیگر، نمایشنامه نویس و معلم و برنده چندین جایزه بومی و جهانی یکی از چهره های نخبه و تأثیرگذار جامعه