shahrvand.com
تغییرات در بودجه ی مالی کمک به کودکان اوتیسمی - شهروند
شهروند- دولت انتاریو روز دوشنبه اعلام کرد که کمک های مالی برای آموزش معلمان مدارس و ایجاد تجهیزات لازم در ارتباط با کودکان دارای اوتیسم را افزایش